Vés al contingut

Sobre el nostre projecte cooperatiu

EL PROJECTE COOPERATIU

L’objecte d’aquesta cooperativa d'economia social consisteix en la inserció social i l’empoderament social i professional de persones que o bé estiguin en risc d’exclusió, o bé trobin dificultats per a desenvolupar-se personal i professionalment per raons socioculturals, econòmiques o de qualsevol altre tipus, mitjançant l’impuls de l’emprenedoria informada. 

Un projecte cooperatiu d'Inserció

La inserció es materialitza mitjançant l’explotació integral de Centres Cooperatius impulsats pel nostre projecte cooperatiu en els que es desenvoluparà com a activitat cooperativitzada qualsevol tipus d’activitat, amb la finalitat de promocionar el cooperativisme entès com el millor mitjà disponible d’inserció social. Tots els centres Cooperatius integraran un espai de treball compartit, una cafeteria per desenvolupar projectes relacionats amb la restauració i establir un punt d’enxarxament, una o més sales de formació i un espai on es desenvoluparà una o més activitats necessàries al territori on s’ubiqui el centre a partir del corresponent estudi de mercat.

Un projecte cooperatiu d'acompanyament

L'acompanyament es materialitza en l’oferta de serveis a la microempresa per impulsar la gestió informada dels projectes de forma cooperativa. Això inclou l’oferta de serveis jurídics, de gestió laboral, de gestió administrativa i comptable, de consultoria, d’informàtica, de comunicació i qualssevol altre relacionat amb les necessitats operatives i organitzatives de les empreses, mitjançant la formació d’un equip multidisciplinar que pugui donar sortida a les necessitats dels clients.

Som Ateneu

Volem esdevenir un centre de referència del cooperativisme al Ripollès, com a mitjà per ajudar a fer créixer el poble i la comarca, creant treball de qualitat i sense deixar de treballar el desenvolupament i l’estudi jurídic i econòmic de la forma cooperativa, construint un espai de debat, però també d’aprenentatge, de creixement personal i empresarial i en definitiva, volem aportar el nostre gra de sorra al creixement de l’economia catalana. Per això som entitat promotora de l'Ateneu de les Terres Gironines i de l'Ateneu del Baix Llobregat.

Què som?

Les bases del nostre projecte cooperatiu

La nostra cooperativa, és de treball associat, perquè ens cal l’aportació honesta i solidària de totes les persones sòcies per a assolir un nivell de benestar intern que ens permeti créixer i ajudar altres a assolir la millora personal sostenible com a part important d’una vida plena.

01. La nostra missió

Creiem que l’empresa ha de ser un marc de desenvolupament personal i professional de les persones que la integren i per tant, ha d’organitzar-se en un model que respecti la necessària conciliació entre la vida laboral i familiar.

02. La nostra visió

Creiem que el límit al creixement professional d’una persona no pot venir determinat ni pel seu gènere ni per cap altra condició personal o social. Per tant, treballem perquè les persones que desitgin millorar les seves qualitats en l’àmbit d’activitat en què treballem trobin un entorn segur on fer-ho, facilitant la creació de noves seccions sota criteris de sostenibilitat empresarial i equitat social.

03. Els nostres valors

Creiem que una cooperativa mai hauria de fer cap mena de discriminació envers ningú, ni tan sols positiva, perquè es tracta d’una empresa de l’economia social i solidària i els comportaments discriminatoris no hi tenen lloc i perquè totes les persones que hi accedeixen gaudeixen de les mateixes possibilitats de desenvolupament, que es limiten tan sols per l’aportació d’esforç personal que desitgin fer en cada moment, atenent a les necessitats i circumstàncies de cada moment de la seva vida i als seus desitjos personals. L’únic límit que es posa a aquest criteri és el respecte als altres, recollits en la frase: els meus drets acaben on comencen els teus.

Entenem el treball com l’esforç personal de cada soci, aplicat de forma solidària i en equip, orientat a obtenir els béns o mitjans per a satisfer les necessitats mútues transformant i millorant l’entorn.

L'economia social salvarà el món!

Vols saber més?

Visita el nostre Blog sobre economia social!