Vés al contingut
Raül Carmona Fotografia.
Fotografia
Contact Info
Education
Raül Carmona fotografia és una UNI. Això significa que la seva forma de participar a la cooperativa és la d'UNITAT DE NEGOCI INDEPENDENT.

Les UNI gestionen el seu projecte dins el si de la cooperativa amb molta independència i de forma autònoma. La cooperativa facilita la gestió comptable, laboral i administrativa i dóna el necessari suport jurídic a les UNI i aquestes faciliten serveis o recursos per un valor de mercat similar. Així creem projectes més sòlids, que posen al centre la confiança mútua i la intercooperació, i afavoreixen la viabilitat a llarg termini.