Vés al contingut
Sa fera Ferotge
Centre cooperatiu de Blanes

Sa Fera Ferotge conformen una UNI. Això significa que la seva forma de participar a la cooperativa és la d'UNITAT DE NEGOCI INDEPENDENT.

Les UNI  gestionen el seu projecte dins el si de la cooperativa amb molta independència i de forma autònoma. La cooperativa facilita la gestió comptable, laboral i administrativa i dóna el necessari suport jurídic a les UNI i aquestes faciliten serveis o recursos per un valor de mercat similar. Així creem projectes més sòlids, que posen al centre la confiança mútua i la intercooperació, i afavoreixen la viabilitat a llarg termini.

 

Contact Info
Education
Activisme on fire!

L'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes va néixer fa deu anys amb l'objectiu de resoldre la imperiosa necessitat de diversos col·lectius de disposar d'un local, on poder-se organitzar i fer front a l'emergència social que hem patit a causa de la crisi de les subprimes que va esclatar el 2008. 

Des dels inicis de l'Ateneu, l'ànima del projecte i la impulsora va ser la Plataforma d'Activistes per l'Habitatge i Contra el capitalisme, la 'PAHC de Blanes', que feia ja un parell d'anys que s'havia creat i estava en plena efervescència a causa del gran número de desnonaments provinents de persones i famílies que no podien pagar la hipoteca.

Un del objectius prioritaris actuals a l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes és incloure a la societat a persones que per qüestions econòmiques, socials o lingüístiques en queden als marges. I una de les eines que tenim per aconseguir-ho és el  "Taller Vivencial de Català per a persones adultes". Ha consistit en vincular l'aprenentatge de la llengua i la cultura catalana, de forma molt pràctica i a través d'experiències útils per a la vida, amb aconseguir que els grups reduïts de persones que hi participen se sentin acollides i apreciades.

 


A l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge de Blanes aturar els desnonaments era i és vital i també ho era i ho és l'autoorganització per a resoldre les necessitats més bàsiques de les persones i famílies. Des dels inicis es va posar en marxa el 'Grup de recuperació d'aliments', que actualment s'anomena 'Espigoladores'. És un exemple clar de com gràcies al treball en equip, que hem pogut dur a terme al local de l'Ateneu, ha estat possible donar resposta a diverses necessitats bàsiques: menjar fresc (verdura, fruita, pa, peix i carn), habitatge, roba, calçat, rentadora i assecadora comunitàries, cultura, suport mutu emocional i relacions socials.